Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293266

  1. Hızla artan nüfus yoğunlukları
  2. Nüfusların riskli alanlarda kümelenmesi
  3. Kentsel alanların kontrolsüz olarak büyümesi

Yukarıdakilerden hangileri doğa ya da insan kaynaklı olayların afete dönüşmesinde etken faktörlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Doğa ya da insan kaynaklı bir çok olayın afete dönüşmesinde özellikle hızla artan nüfus yoğunlukları, bu nüfusların riskli alanlarda kümelenmesi, kentsel alanların kontrolsüz olarak büyümesi ve hızla nüfusu artan kentsel alanların sahip olduğu alt ve üst yapı kapasitelerinin sağlıklı bir büyüme için yeterli olmaması önemli etkenlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum