Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293365

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi faaliyetlerinin dört ana aşamasından biri değildir?


Zarar Azaltma

Bilgilendirme

Hazırlık

Müdahale 

İyileştirmeye


Yanıt Açıklaması:

Afet yönetimine ait faaliyetleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak zor olmakla birlikte kabul görmüş 4 ana aşama olan Zarar Azaltma, Hazırlık, Müdahale ve İyileştirmeye ait faaliyetler çakışabilir, ya da eş zamanlı olarak yürütülmeleri gerekebilir. Bilgilendirme bu aşamalardan biri olmadığı için doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum