Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1211929

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma yaklaşımının içeriğini oluşturan temel amaçlar arasında yer almaz?


Doğrudan yapı üretimi ve yapıların inşa edileceği alanların kullanımı ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi

Afet tehlike ve risklerinin farklı ölçeklerde (makro ve mikro ölçekler gibi) belirlenmesi, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili altlıkların oluşturulması

Zarar azaltma yaklaşımlarının kalkınmanın (ekonomik ve sosyal) her aşamasından bağımsız yürütülmesi

Sigorta ve benzeri ekonomik kaynak oluşturma çalışmalarının düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması

Sağlıklı ve güvenli yerleşim alanlarının oluşturulabilmesi için mevcut ve riskli yerleşim yerlerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması


Yanıt Açıklaması:

7. Zarar azaltma yaklaşımlarının kalkınmanın (ekonomik ve sosyal) her aşamasına entegre edilmesi

Yorumlar
  • 0 Yorum