Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1231729

Aşağıdakilerden hangisi toplum tabanlı afet hazırlığı için söylenemez?


Bireyden topluma tüm kesimler bu sistemin içerisinde yer alır

Sistemin çalışmaları sadece kurumsal faaliyetlerle sınırlıdır

Bireyler afet olaylarından en fazla etkilenen kesim olduklarından risklerin yönetiminde de rol almalıdırlar

Herhangi bir afet anında ilk 72 saat kritik bir zamandır

toplumun yaşam alanları içerisinde tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir


Yanıt Açıklaması:

Topluma dayalı afet yönetim sistemi, sistemin dört evresinde de toplumun kısmen bulunmasını benimser. Bireyden topluma tüm kesimler bu sistemin içerisinde yer alır. Sistemin çalışmaları sadece kurumsal faaliyetlerle sınırlı değil vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve toplumsal çalışmalarla da bütünlük içerisindedir. Bireyler afet olaylarından en fazla etkilenen kesim olduklarından risklerin yönetiminde de rol almalıdırlar. Herhangi bir afet anında ilk 72 saat kritik bir zamandır. Bu süre içerisinde bireylerin yetkililerden herhangi bir yardım beklemeksizin müdahale çalışmalarını yürütebilmeleri ve güvenli toplumların yeniden oluşturulmasına katkı sağlamaları açısından topluma dayalı risk yönetimi önem taşımaktadır. Toplum tabanlı afet yönetim sistemlerinde, toplumun yaşam alanları içerisinde tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmeleri, risk azaltma çalışmalarına dahil edilmeleri, gerek yapısal gerekse yapısal olmayan tehlikeler hakkında eğitilerek bir bilinç ve farkındalık oluşturulması gerekmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum