Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293257

Özellikle 1990 yılı sonrasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere farklı uluslararası kurum ve kuruluşlar afet yönetiminde yeniden yapılanma anlayışı geliştirmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi bu yeni yapılanmanın ve politikanın bir sonucudur?


Yardımların artık karşılanmakta zorlanılacak kadar büyük boyutlara ulaşması,

Yapılan yardımların geri dönüşlerinin oldukça sınırlı kalması,

Mevcut tehlikeler karşısında duyarsız toplulukların artış eğiliminde olması

Risk alma eğilimlerinin artmaya başlamış olması

Risk yönetimi çalışmalarına daha çok ağırlık verilmesi


Yanıt Açıklaması:

 Özellikle 1990 yılı sonrasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere farklı uluslararası kurum ve kuruluşlar afet yönetiminde yeniden yapılanma anlayışı geliştirmektedirler. Bu bağlamda, dönüşen politikanın temel hedefi ağırlığın ve ilginin afet sonrası çalışmalardan afet öncesi çalışmalara, başka bir ifade ile risk yönetimi çalışmalarına çekilmesi, böylelikle, afet olmadan önce alınacak önlemler ile afetlerin yol açtığı riskleri azaltmak ve afet sonrası çalışmalarda karşılaşılan bilançonun miktarını orta ve uzun vadede küçülterek afetlere dirençli topluluklar yaratmaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum