Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293282

  1. Salgın
  2. Tsunami
  3. Göç

Yukarıdakilerden hangileri zarar azaltma politikası kapsamında afet tehlikesi önlenebilir felaketlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I,II ve III


Yanıt Açıklaması:
 

Zarar azaltma temel yaklaşımına göre deprem, kasırga, tsunami afet tehlikesini engellemenin mümkün olmadığı felaketlerden, salgın, savaş ve göç afet tehlikesini engellemenin mümkün olduğu felaketlerdendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum