Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293363

Afetler meydana geldiklerinde toplumun bütün sosyo-ekonomik aktivitelerini kesintiye uğratarak kriz sürecini başlatır. Aşağıdakilerden hangileri kriz anının öncelikli faaliyetlerindendir?

  1. Arama ve kurtarma çalışmaları
  2. Tıbbi yardım faaliyetleri
  3. Enkazların kaldırılması
  4. Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Afetler meydana geldiklerinde toplumun bütün sosyo-ekonomik aktivitelerini kesintiye uğratarak kriz sürecini başlatır. Arama ve kurtarma çalışmaları, tıbbi yardım faaliyetleri, enkazların kaldırılması, afetten zarar gören bireylerin tahliyesi kriz anının öncelikli faaliyetlerindendir. İlerleyen zamanlarda afetzedelerin temel ihtiyaçlarının (gıda, su, giyim, barınma gibi) karşılanması ve kayıpların artmaması için çeşitli önlemlerin alınması gibi faaliyetler öncelik kazanır. "Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması" afet yönetiminin müdahale aşamasında bulunduğu için doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum