Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1131673

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma faaliyetlerinden biridir?


Kaynak Yönetimi

Plan tatbikatlar

Plan Güncellemesi

Afet sigortası

Müdahale ekiplerinin eğitimi


Yanıt Açıklaması:

Hazırlık faaliyetleri:

Halkı afetlere hazır, müdahale edecek duruma
getirmek
Erken uyarı sistemlerinin kurulması
Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi
Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin
belirlenmesi
Acil Durum ve Afet Yönetimi Planının hazırlanması
Sözleşmeler
Kaynak yönetimi
Müdahale ekiplerin eğitimi
Plan Tatbikatlar
Planın güncellenmesi

Zarar azaltma faaliyetleri:

Tehlikelerin belirlenmesi
Tehlike Bilgi Sistemleri
Tehlike Risk haritalama ve analiz mikro bölgeleme
Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme
Senaryo-strateji-plan-kaynak geliştirme
Araştırma (zemin, yapı,..)
Arazi seçimi ve yapım yönetmelikleri
Afet Sigortası
Yapısal önlemler (güçlendirme, ..)
Yerleşim yerlerinin taşınması
İkincil yaşam (elektrik, su, karayolu, telefon, atık su)
sistemlerinin güçlendirilmesi
Yapısal olmayan önlemler

Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum