Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1211968

Afet yönetimi bütünleşik olmalıdır ifadesinin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımını sağlamalıdır

İş sürekliliğini, hizmetlerin devamını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı hedeflemelidir

Afeti önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinin tümünü içermelidir

Mal-mülk, sosyo-ekonomik yapı, doğal çevre, kültür ve tabiat varlıklarını korumayı amaçlamalıdır

Can kaybı ve yaralanmaları önlemelidir


Yanıt Açıklaması:

Afet yönetimi • Bütünleşik: Afetlerin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinin tümünü içeren bir anlayışla uygulanmalıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum