Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293221

"Afet yönetiminin her aşamasında merkezi ve yerel düzeylerde yapılması gereken çalışmaların ve elde edilen sonuçların önceden belirlenmiş performans ve hedeflere uygun ve yeterli bir şekilde gerçekleştirilmesi" biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Afet Yönetiminde Hazırlık

Afet Yönetiminde Müdahale

Afet Yönetiminde Etkinlik

Afet Yönetiminde Çağdaş yaklaşım

Afet Yönetiminde Toplum Tabanlı Yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Afet Yönetiminde Etkinlik ise; afet yönetiminin her aşamasında (zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinde) merkezi ve yerel düzeylerde yapılması gereken çalışmaların ve elde edilen sonuçların önceden belirlenmiş performans ve hedeflere uygun ve yeterli bir şekilde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum