Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293374

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Müdahale aşaması yaşanan kriz sonrası normal yaşama dönme çabalarıdır. 

Müdahale aşamasının başarısı risk yönetimi aşamaları olan zarar azaltma ve hazırlık aşaması faaliyetlerinin başarısı ile doğru orantılıdır.

Zarar azaltma can ve mal kayıplarının önlenmesi veya en az düzeye indirilmesine yönelik faaliyetlerdir.

Hazırlık ise, afetlere hazır olmayı ve gerçekleştiği anda etkin bir müdahale sürecini ifade eder.

Arama-kurtarma ve ilk yardım müdahale aşamasında meydana gelen faaliyetlerdendir.


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma, modern afet yönetiminin en önemli evrelerinden biri olup can ve mal kayıplarının tamamen önlenmesi veya mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesine yönelik faaliyetleri kapsar. Hazırlık ise, afetlere hazır olmayı ve gerçekleştiği anda etkin bir müdahale sürecini ifade eder. Hazırlık faaliyetleri ile bireyden topluma tüm kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalarla müdahale kolaylaşacağı gibi olayın daha geniş alanlara yayılmasına ve olumsuz etkilerinin minimum düzeyde tutulmasına da katkı sağlanacaktır.  Müdahale aşamasının başarısı risk yönetimi aşamaları olan zarar azaltma ve hazırlık aşaması faaliyetlerinin başarısı ile doğru orantılıdır. Müdahale aşaması ise olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındırır.  İyileştirme veya yeniden yapılanma aşaması ise kriz sonrası normal yaşama dönme çabalarıdır. Bu nedenle doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum