Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293378

Sorumluluğundaki bölge ve toplumun güvenliğini ve sürdürülebilirliğini
sağlamak üzere riskleri belirleyen ve  bunlara göre yerel strateji ve planlar geliştirerek afet yönetimine ilişkin tüm süreçlerde aktif rol alan afet hazırlık paydaşı aşağıdakilerden hangisidir?


Medya

Yerel yönetimler

Medya

Akademik kuruluşlar

Özel sektör


Yanıt Açıklaması:

Yerel yönetimler, sorumluluğundaki bölge ve toplumun güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere riskleri belirlerler, bunlara göre yerel strateji ve planlar geliştirerek afet yönetimine ilişkin tüm süreçlerde aktif rol alırlar. Paydaşlarla yerel düzeyde işbirliği yaparlar. Bu nedenle doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum