Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1174227

Aşağıdaki ifade hangi kavramı tanımlamaktadır?

Genel olarak afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmaların bütününe verilen isim olarak tanımlamak doğru olacaktır.


Afet Döngüsü

Zarar Azaltma

Yara Sarma

Erken Uyarı

Kriz Yönetimi


Yanıt Açıklaması:

“Zarar Azaltma” kavramı tanımlanırken genel olarak afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne ge- çilmesi için yapılması gereken çalışmaların bütünü- ne verilen isim olarak tanımlamak doğru olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum