Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1184707

Plan ve stratejilerin her aşamasında geri dönüşler yapılabileceği düşünüldüğünde; ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel aksaklıklar ile ilgili çeşitli düzeltme ve değişiklikler yapılabilmesi için aşağıdaki plan hazırlama kriterlerinden hangisi yerine getirilmelidir?


Zarar azaltma planı için kapasite oluşturma

Zarar azaltma plan sürecinin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi

Zarar azaltma planı için misyon ve vizyon oluşturma

Zarar azaltma planı için kaynak oluşturulma

Zarar azaltma planı ve stratejileri için değerlendirme ölçütü oluşturma


Yanıt Açıklaması:

Yapılan çalışmaların her aşamasının düzenli ve doğru bir biçimde kaydedilmesi hem geri dönüşler açısından hem de plan ve stratejileri değerlendirecek ölçütlerin oluşturulmasında ve kullanılmasında önemli veriler sağlayacaktır. Plan ve stratejilerin her aşamasında geri dönüşler yapılabileceği ve ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel aksaklıklar ile ilgili çeşitli düzeltme ve değişiklikler yapılabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu geri dönüşler ile yapılan çalışmalar aynı zamanda farklı aşamalarda test de edilmiş olmaktadır. Bu süreçlerin sağlıklı yürütülebilmesi için de yapılan tüm çalışmaların arşivlenmesi oldukça büyük katkı sağlayacaktır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum