Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1211910

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin oluşturduğu birincil etkiler içerisinde yer almaz?


Yapıların yıkılması veya hasar görmesi

Altyapı sistemlerinin (enerji hatları, doğalgaz-petrol boru hatları, yollar, köprüler vb.) hasar görmesi

 Topoğrafyanın değişmesi

Ekolojik yapının hasar görmesi

Radyoaktif veya kimyasal sızıntıların ve yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri


Yanıt Açıklaması:

İkincil etkiler, radyoaktif veya kimyasal sızıntıların ve yangınların uzun
vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri (kanser vb. çeşitli hastalıkların artışı, bazı canlı türlerinin yok olması gibi), üretim
ve işgücü kaybına bağlı olarak ekonomik kayıpların ortaya çıkması, ortaya çıkan büyük konut ihtiyacının kısa vadede karşılanamamasına bağlı olarak sağlıksız kentsel alanların-illegal yaşam alanlarının ortaya çıkışı, sosyal ve politik huzursuzluklar, artan çeşitli suç olayları, çatışmalar, kitlesel göç olayları vb. olarak örneklenebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum