Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1181001

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afet yönetiminin "zarar azaltma" aşamasında yapılması gereken çalışmalardan birisidir?


Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi.

İl düzeyinde “Afet ve Acil Durum YönetimiPlanlarının” hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi.

Haber alma ve ulaşımın sağlanması.

Arama ve kurtarma çalışmalarının koordineli bir şekilde yapılması.

Yapı ve deprem/afet yönetmeliklerinin, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi.


Yanıt Açıklaması:

Zarar azaltma aşamasında yapılması gereken çalışmaların bir kısmı aşağıdaki gibidir.

  • Afet yönetimi süreç ve uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemelerin (mevzuatın) gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde yeniden düzenlenmesi,

  • Meydana gelebilecek olaylardan toplumun en az zarar ve fiziksel kayıplarla kurtulabilmesi için gereken teknik, idari ve yasal tüm önlemlerin olaylar olmadan önce alınması,

  • Mümkün olan hallerde olayları önlemek, mümkün olmayan hallerde ise, kurtarma, ilk yardım ve iyileştirme çalışmalarının zamanında, hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılmasının sağlanması,

  • Yapı ve deprem/afet yönetmeliklerinin, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi,

  • Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikroölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması,

  • U¨lke/Bölge için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,

  • İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

  • Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplumda bir zarar azaltma kültürünün oluşturulması şeklinde sıralanmaktadır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum