Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1197750

  1. Sorumluluğundaki bölge ve toplumun güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere riskleri belirlerler.
  2. Bilgi ve tecrübelerin paylaşımını sağlayan, ortak proje geliştirme imkânı sunan ve uluslararası yardımların koordinasyonunu sağlayan paydaşlardır.
  3. Afet yönetiminin tüm süreçlerinde kendi görev alanlarında sorumluluk üstlenerek afetlerin etkilerini en aza indirmeye
    çalışırlar.
  4. Risklere göre yerel strateji ve planlar geliştirerek afet yönetimine ilişkin tüm süreçlerde aktif rol alırlar.
  5. Tüm hizmet ve yatırımlarını afet risklerini gözeterek gerçekleştirirler.

Yukarıdaki belirtilmiş olan sorumluluklardan hangileri, afet yönetim paydaşlarından biri olan kamu kurumlarına aittir?


I-II

II-III

III-IV

IV-V

III-V


Yanıt Açıklaması:

II, uluslararası kuruluşlar; I ve IV, yerel yönetimler ile ilgili bilgilerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum