Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293232

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin birincil etkileri arasında yer almaktadır?


Yapıların yıkılması ya da hasar görmesi


Kitlesel göç olayları

İllegal yaşam alanlarının ortaya çıkışı

Radyoaktif veya kimyasal sızıntıların insana etkileri

Yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri


Yanıt Açıklaması:

Birincil etkiler içerisinde, yapıların yıkılması veya hasar görmesi, altyapı sistemlerinin (enerji hatları, doğalgaz-petrol boru hatları, yollar, köprüler vb.) hasar görmesi, topoğrafyanın değişmesi, ekolojik yapının hasar görmesi, can kayıpları ve yaralanmalar sayılabilir. Doğru cevap A'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum