Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293300

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarında genel yaklaşımlardan biridir?


Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve mümkünse önlenmesi

Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilinçlendirilmesi

Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi

Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuatın geliştirilmesi

Araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Genel yaklaşımlar ülke ve bölge ölçeğindedir. Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması, zarar azaltma çalışmalarında genel yaklaşımlardan biridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum