Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293359

Aşağıdakilerden hangisi afetlerle ilgili yanlıştır?


Afetlerin sıklığı ve yoğunluğu kentleşmenin artmasıyla aynı hızda artmıştır.

Kentleşme hızı ve karmaşası afet öncesine dönme sürecini uzatmıştır.

Afetler psikolojik, ekonomik ve fiziksel kayıplara yol açabilmektedir.

Afeti izleyen ilk 48 saat altın saatler olarak bilinmektedir.

Afetler kaynakları bakımından doğa ve insan kaynaklı olarak ikiye ayrılır.


Yanıt Açıklaması:

Afetlerin oluşum sıklığı ve yoğunluğu dünya genelinde kentleşmenin artmasıyla birlikte gözle görülür oranda artış göstermekte ve daha karmaşık bir yapıda ortaya çıkmaktadır. Bu karmaşanın ve hızlı gelişmenin sonucu olarak afetlerden etkilenen toplulukların ve coğrafyanın afet öncesindeki normal duruma dönme çabaları daha uzun zaman almakta ve daha maliyetli olmaktadır. Afetler psikolojik, ekonomik ve fiziksel kayıplara yol açabilmektedir.  Afetler kaynakları bakımından doğa ve insan kaynaklı olmak üzere iki grupta incelenebilir. Altın saatler olarak bilinen afeti izleyen ilk 72 saat içerisinde yardımların çoğu sadece
yakın çevremizden gelir. Bu nedenle ilk 48 saat değil 72 saat altın saatler olduğundan doğru seçenek D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum