Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293376

I. Kaynak yönetimi

II. Planın güncellenmesi

III. Afet sigortası

IV. Müdahale ekiplerinin eğitimi

Yukarıda verilen maddelerden hangileri hazırlık faaliyetlerindendir?


I-III

III-IV

II-III-IV

I-II-IV

I-II-III


Yanıt Açıklaması:

Hazırlık aşamasındaki faaliyetler; halkı afetlere hazır, müdahale edecek duruma
getirmek, erken uyarı sistemlerinin kurulması, acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi,  acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin
belirlenmesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Planının hazırlanması, sözleşmeler
kaynak yönetimi, müdahale ekiplerin eğitimi, plan tatbikatlar ve planın güncellenmesidir. Afet sigortası ise zarar azaltma faaliyetlerindendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum