Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1133841

Aşağıdakilerden hangisi yer seçim raporu hazırlanırken görev alan kişilerden biri değildir?


Jeoloji mühendisleri

Harita mühendisleri

İnşaat mühendisleri

Mimarlar

Belediye başkanları


Yanıt Açıklaması:

Yer seçimi raporu; “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü” nde görevli, jeoloji, jeofizik, harita ve inşaat mühendisleri, mimar ile şehir ve bölge plancısı tarafından hazırlanır ve imza altına alınır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum