Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293434

Aşağıdakilerden hangisi afet önleme ve zarar azaltma planlarının geliştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerden biri değildir?


Kaynak tahsisinin yetersizliği

Mali altyapı eksiklikleri

Teknik altyapı eksiklikleri

İdari altyapı eksiklikleri

Sektörler arası işbirliğinin sağlanması


Yanıt Açıklaması:

Buna karşılık, afet önleme ve zarar azaltma planlarının geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve sürdürülmesinde özellikle kurumsallaşmanın, kurumlar ve sektörler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması; idari, teknik, mali altyapıdaki eksiklikler; kaynak tahsisinin yeterli olmaması; sosyal ve ekonomik kalkınmaya ayrılması gereken kaynakların afet zararlarının giderilmesine yönlendirilmesi başta olmak üzere, çeşitli güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu koşullarda ülkemizde afet politikaları, mevzuatı ve uygulamaları uzun süre, afet sırası ve sonrası müdahaleye ve afet zararlarını karşılamaya odaklı kalmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum