Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293477

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir “İyileştirme Çalışması - Planı” adımlarından biri değildir?


Halkın katılımı

Organize olmak

Amaçları ve hedefleri belirleme

Eylem planı hazırlama

Ülke ekonomisini canlandırma


Yanıt Açıklaması:

İdeal bir “İyileştirme Çalışması - Planı” aşağıdaki
adımları içermelidir:
1. Organize olmak: İyileştirme çalışmalarında merkezi yönetimden yerel yönetime koordine
halindeki kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve hatta afetzedeler, kısaca işlerin içindeki tüm katılımcılar organize olmayı başarmalıdırlar.
2. Halkın katılımı: Sürdürülebilirliğin katılımcılık ilkesi, meydana gelecek değişikliklerden etkilenecekleri de sürecin içerisine katarak tamamlanabilir.
3. Diğer teşkilatlar ve şubelerle koordineli çalışma: Sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak ilgili konuların içine, söz konusu iş ve işlemlerle ilgili uzmanları ve uzman kurum ve kuruluşları dâhil eden sistemler başarılı olurlar.
4. Afet sonrası ortaya çıkan problemleri tanımlama ve anlama: Afetzedelerin mağduriyetleri giderilirken mevcut ihtiyaçlarını iyi anlamak ve algılamak önem arz eder.
5. Problemleri irdeleme ve fırsatları tartışma: Saptanan sorunların çözümü alternatifli olarak tartışılmalıdır. İyileştirme çalışanları ve karar vericileri, alacakları kararların olası etkilerinin ekonomik sonuçlarını, doğal kaynakları, genel yaşam standardını vb. nasıl etkileyeceğini düşünmelidir.
6. Amaçları ve hedefleri belirleme: İyileştirme çalışmalarını belirleyen karar vericiler, iyileştirme
planını geliştirirken, kısa ve uzun vadeli meseleleri dikkate almak, amaçlarını ve hedeflerini iyi belirlemek durumundadırlar. Öyle ki, söz konusu yerleşimlerin diğer planları (mevcut imar planları, gelişim planları, rekreasyon planları vb.) ile koordineli çalışmalar üretilirse, bu planlar ile iyileştirme çalışmaları daha kolay başarıya ulaşabilir.
7. Alternatif stratejiler geliştirme: Belirlenen amaçları ve hedefleri gerçekleştirmek için, mevcut seçenekler ve araçlar, hangi işin hangi sırada yapılacağının belirlenmesi amacıyla sürdürülebilirlik ilkeleri gözden geçirilir. İşlerin çeşitli aşamalarda tıkanabileceği öngörülmeye çalışılarak alternatif çözümler üstünde de durulmalıdır.
8. Eylem planı hazırlama: Yapılacak iş ve işlemlerin,kimler tarafından hangi aşamada yapılacağı, bürokratik, idari vb. sıkıntıların nasıl aşılacağı ve zamanları ile ilgili bir eylem planı hazırlanmalıdır.
9. Eylem planında görüş birliği arama: Hazırlanan eylem planı ile ilgili itirazlar, eleştiriler dikkate alınmalı, herkesin görüş birliğine varması hedeflenmelidir.
10. Uygulama, gözden geçirme, revize etme: Hazırlanan planlar her aşamada gözden geçirilmeli
gerektiğinde revize edilmelidir. Cevap: E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum