Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1401072

I. Afete hazırlık aşamasında, geçici barınma sürecini planlayacak ve yürütecek, idari teknik yetki ve uzmanlığa sahip, yerel koordinasyon yapısını oluşturmak.

II. Dağıtım kriterlerini belirlemek; gıda güvenliği için denetim yaptırmak ve soğuk hava depoları kurdurmak; talep edilen ihtiyaçları ilan etmek ve tedarik zinciri kurmak.

III. Afetzede nüfusun muhtemel ihtiyaçlarını ve yerel özellikleri dikkate alan, aynı zamanda kalıcı iskana geçişi kolaylaştırıcı bir geçici barınma stratejisi oluşturmak.

Yukarıdakilerden hangileri geçici barınma planlamasında, yerel olarak yapılacak başlıca çalışmalar arasında değildir?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.


Yanıt Açıklaması:

I. ve III. maddede verilen çalışmalar geçici barınma planlamasında, yerel olarak yapılacak başlıca çalışmalar arasındadır. Ancak II. maddede verilen görevler Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve Dağıtım HG'nun görevleri arasındadır. Buna göre doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum