Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1197684

Aşağıdakilerden hangisi, afet yönetiminin müdahale aşamasına aittir?


Arama ve kurtarma çalışmaları

Tıbbi yardım faaliyetleri

Enkazların kaldırılması

Afetzedelerin barınma ihtiyacı

Afetten zarar gören bireylerin tahliyesi


Yanıt Açıklaması:
  • Kurumlar ve hükümet ancak daha önceden hazırlanmış önlemlerle, afet yönetimi sorumluluklarını doğru olarak yerine getirebilir. Bu nedenle, korumaya yönelik tüm planlama ve hazırlıklar, sorun veya afet ortaya çıkmadan çok önce yapılmalıdır. İşte bu süreç “hazırlıklı olma” olarak tanımlanır. Arama ve kurtarma çalışmaları, tıbbi yardım faaliyetleri, enkazların kaldırılması, afetten zarar gören bireylerin tahliyesi kriz anının öncelikli faaliyetlerindendir.
  • İlerleyen zamanlarda afetzedelerin temel ihtiyaçlarının (gıda, su, giyim, barınma gibi) karşılanması ve kayıpların artmaması
    için çeşitli önlemlerin alınması gibi faaliyetler öncelik kazanır. Bu süreç afet yönetiminin müdahale aşaması olarak bilinir.
Yorumlar
  • 0 Yorum