Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293208

Ülke, bölge, kent veya yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve riskin belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için imkân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve yaşama geçirilmesi sürecine ne ad verilir?


Afet risk yönetimi

Afet yönetimi

Acil durum yönetimi

Risk yönetimi

Stres yönetimi


Yanıt Açıklaması:

Ülke, bölge, kent veya yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve riskin belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için imkân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve yaşama geçirilmesi sürecine afet risk yönetimi adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum