Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293307

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltmayı başarabilmek ile doğrudan orantılıdır?


Değerlendirme ölçütü oluşturma

Bina yapım maliyetlerini belirleme

Yeşil alanları imara açma

Acil müdahale planı oluşturma

Afet sonrası çadır ihtiyacını önceden belirleme


Yanıt Açıklaması:

Zarar Azaltma Planı ve Stratejileri İçin Değerlendirme O¨lçütü Oluşturma: Ana planın misyonunu oluşturan temel amaçların başarılabilmesi için stratejiler belirlenmelidir. Her bir temel amacın sırası ile gerçekleştirilmesine yönelik bu stratejilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için gerek stratejinin uygulanması öncesi gerekse uygulama sonrası değerlendirme ölçütleri oluşturulmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum