Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293372

I. Tahmine dayalı uyarı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi

II. Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun eğitimi

III. Acil durum müdahale politikalarının standartlarının belirlenmesi ve organizasyonu

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri afete hazırlık çalışmalarında afet ve acil durum müdahalesinin etkililiğini ve etkisini arttırmak için yapılacaklardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


Yanıt Açıklaması:

Afete hazırlık çalışmaları şu ana hedefleri kapsar:
Afet ve acil durum müdahalesinin etkililiğini
ve etkisini arttırmak,
- Tahmine dayalı uyarı sistemlerin kurulması
ve geliştirilmesi,
- Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun
eğitimi,
- Acil durum müdahale politikalarının
standartlarının belirlenmesi ve organizasyonu. Bu nedenle doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum