Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293410

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afet müdahale seviyesine göre, kamu yönetimi birimleri ve kurumlarıyla işbirliği içerisinde afete müdahalede yer alan uluslararası kuruluşlar, sivil ve özel oluşumlardan biridir?


Merkezi Yönetim

Yerel Yönetimler

Birleşmiş Milletler kuruluşları, hükümetler arası kuruluşlar

Kamu kurum ve kuruluşları

Akademik kurum ve kuruluşlar


Yanıt Açıklaması:

Afet müdahale seviyesine göre, kamu yönetimi
birimleri ve kurumlarıyla işbirliği içerisinde afete
müdahalede yer alan uluslararası kuruluşlar, sivil ve
özel oluşumlar şöyle gruplanabilir:
• Birleşmiş Milletler kuruluşları, hükümetler
arası kuruluşlar,
• Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu üye kuruluşları (IFRC)
• Toplum yararına çalışan, profesyonel işleyişe
sahip, sahada büyük bütçeli yatırımlarda
uygulamacı ve/veya aracı olarak görev alan
sivil kuruluşlar
• Faaliyeti ve kaynakları zorunlu üyeliğe dayalı
meslek kuruluşları (meslek odaları, birlikler)
• Faaliyeti ve kaynakları gönüllü üyeliğe dayalı
toplum tabanlı oluşumlar (doğrudan
afet/acil durum konularında uzmanlığı
olanlar, meslek/alan itibarıyla katkıda bulunanlar,
hizmet verdikleri hedef gruplar
itibarıyla destek sağlayanlar, farklı katkıda
bulunabilen çeşitli yerel örgütlenmeler,
kendiliğinden gruplaşarak katkı sağlayan
gönüllüler ve diğer)
• Özel sektör meslek örgütleri, tekil şirketler
ve diğer.

Yorumlar
  • 0 Yorum