Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1375058

Erken uyarı sistemlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak.

Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapmak.

Yaklaşan tehlike olaylarıyla ilgili uyarıları tespit etmek, öngörmek ve gerektiğinde uyarı yayınlamaktır. 

Yıkıcı bir deprem sırasında ve sonrasında gerekli bilgilerin hızlı bir şekilde toplanmasını sağlamaktır.

Müdahale anında kullanılmak üzere araç, gereç ve insan gibi mevcut kaynakların neler olduğunun belirlenmesini amaçlar.


Yanıt Açıklaması:

Erken uyarı sistemlerinin amacı, yaklaşan tehlike olaylarıyla ilgili uyarıları tespit etmek, öngörmek ve gerektiğinde uyarı yayınlamaktır. Cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum