Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1400980

I. Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek. II. İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek. III. Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve veriml ibir şekilde kullanılmasını sağlamak. Yukarıdakilerden hangileri TAMP çerçevesinde Ana Çözüm Ortaklarının ulusal düzeydeki (taktik)görevleri arasındadır?


Yalnız I.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


Yanıt Açıklaması:

I. ve II. maddede verilen görevler Ana Çözüm Ortaklarının ulusal düzeydeki (taktik)görevleri arasındadır. Ancak III. maddede verilen görev yerel düzeyde (operasyonel) görevler arasındadır. Buna göre doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum