Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1203841

Afete müdahale süreçlerinde afetten etkilenen insanların onurla yaşama hakkı, güvenlikleriyle ilgili korku ve kaygılarına karşı korunma hakkı ve insani yardım alma hakkı başta olmak üzere temel haklarına özen gösterilmesi için mutlaka önlem alınmasını gündeme getiren, dönüm noktası oluşturacak bir gelişme dünyada hangi yıl nerede yaşanmıştır?


1977 Benin

1989 Çernobil

1994 Ruanda

1997 Siera Leone

1999 Bosna


Yanıt Açıklaması:

Afete müdahale süreçlerinde afetten etkilenen insanların onurla yaşama hakkı, güvenlikleriyle ilgili korku ve kaygılarına karşı korunma hakkı ve insani yardım alma hakkı başta olmak üzere temel haklarına özen gösterilmesi için mutlaka önlem alınmasını gündeme getiren, dönüm noktası oluşturacak bir gelişme 1994’te yaşanmıştır. 1994’te Ruanda’da yaklaşık 100 günde bir milyona yakın insanın katledildiği, soykırım niteliğindeki iç çatışmadan etkilenenler için uluslararası insani yardım çalışmaları başlatılmış, bu çalışmalarda çok fazla zaman, kaynak ve enerji sarf edilmiş, ancak uluslararası yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve ülke yönetimi arasında işbirlikleri sağlanamamıştır. Sonuçta, ölümler önlenemediği ve azaltılamadığı gibi yeterli yardım da ulaştırılamamıştır. Bu olayın ardından uluslararası platformlarda afete müdahalenin, ortak davranış kuralları çerçevesinde, geniş katılımlı ve koordine işbirliği, nitelikli ve yeterli insani yardım, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde ve zamanında, etkili biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yoğunlaşmıştır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum