Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293440

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahale süreçlerinden 'müdahaleye hazırlık' süreci ile ilgilidir?


Temiz su temini, geçici barındırma, psikososyal destekleri içerir.

Afetin meydana gelmesinden başlayarak 15 günlük bir süreye yayılan çalışmadır.

Afete yönelik genel planlamanın önceden hazırlanması ve tatbikatların yapılmasını içerir.

Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve geçim sorunlarının hafifletilmesini sağlar.

İlk değerlendirme ve hızlı değerlendirme aşamalarını kapsar.


Yanıt Açıklaması:

Müdahaleye hazırlık süreci afet gerçekleşmeden önce olası afet risklerine karşı geliştirilecek genel planlamanın hazırlanması, tatbikatların yapılmasıdır. Afet müdahalesinin başlangıcı, olaydan haberdar olma, ilk birkaç saat içinde afet bölgesinden gelecek ön bilgiler ışığında müdahale faaliyetlerini önceliklendirmedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum