Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293491

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme çalışmalarını kolaylaştıran unsurlardan biridir?


Siyasi irade

Eylem planı hazırlama

Kurallar, mevzuatlar, politikalar 

Uygulama, gözden geçirme, revize etme

Gelişme ve kalkınma imkânlarını fark edememe


Yanıt Açıklaması:

İyileştirme Çalışmalarını Kolaylaştırabilecek Unsurlar
Afet risklerinden uzaklaşma yaklaşımını genel bir afet sonrası eyleme dönüştüren anahtar özellikler ve araçlar, liderlik, vizyon, siyasi irade, kurallar, kanunlar, teşvikler ve kaynaklardır. Aşağıda, eğer mevcutlarsa, iyileştirme aşamasını kolaylaştırabilecek bazı unsurlar sıralanmıştır:
1. Paydaş algısı: Olası bir karar tarafından etkilenebilecek kişilerin, kurum ve kuruluşlar ile organizasyonların belirlenmesi ve sonrada karar verme mekanizmasının içine dâhil edilmesi gerekir.
2. Siyasi irade: Olayları analiz eden, alternatifleri hesaba katan ve uzun vadede sonuçlarını verecek kamu yararını kısa vadeli çıkarlar üstünde tutacak iradedir. Zor kararları verecek, genel bakış açısını yönlendirecek, işi bitirecek, olumsuzluklara göğüs gerebilecek, vizyon sahibi iradedir.
3. Otorite: Toplumun ihtiyaçlarını gidermek için uygun araçları, inanılır ve güvenilir olarak kullanma becerisidir. Bir toplumda, özellikle afet sonrası değişiklikler yapmak zor
ve tartışmalı olabilir. Halkı, kamuoyunu, ilgilileri ikna edici, inandırıcı, sağlam duruşu
olan, vizyon sahibi, ileri görüşlü, koordinasyon ve denetim yapmayı becerebilen, kişi ve kurum otoritesine ihtiyaç vardır.
4. Finansman: İyileştirmenin seviyesini ve alınacak kararları mevcut bütçeler belirler. Bütçe mevcutsa daha esnek kararların alınabilmesi olasıdır.
5. Öncelik: Öncelikleri belirlemek, faydalı sonuçları maksimize edebilmek için yapılacak
iş ve işlemleri belli bir sıraya sokma işidir. Afetten daha fazla zarar görenleri, mesela
ailesinden ya da köyünden yakınlarını kaybedenleri, daha az zarar görenlere göre öncelikli kılmak doğaldır.
6. Vizyon: Gitmek istediğiniz yeri bilmiyorsanız hiç bir yere ulaşamazsınız. Gelecekte “olmak” istediği yeri belirleyebilen bir toplum, kurum, siyasi irade vb. afet iyileştirmesini, afet öncesi zarar görebilirliği azaltmak ve genel yaşam standartlarını yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak için kullanabilir. İyileştirmenin tam anlamıyla başarılı olabilmesi için, gerek kurumsal gerekse özellikle karar vericilerde bireysel vizyon şarttır.

Yorumlar
  • 0 Yorum