Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1379587

Aşağıdakilerden hangisi Afete Müdahale Planının oluşturulma amaçlarından biri değildir?


Zamanında müdahale 

Medya kuruluşlarının kamu yönetimi tarafından bilgilendirilmesini engelleme

İşleyiş, standart ve kuralları kapsayan kılavuz oluşturma

Etkili ve sonuç alıcı müdahale

Sorumlu tüm kurum ve kuruluşların görev, yetki, sorumluluk ve denetim esaslarını belirtme


Yanıt Açıklaması:

Afete Müdahale Planı (AMP), genel tanımla, afete zamanında, hızlı, etkili ve sonuç alıcı müdahalenin yapılabilmesi için hazırlanan; müdahale aşamaları, yönetim sistemi, yönetim ekibi, yönetim merkezi, yönetim araçları ile ilgili işleyiş, standart ve kuralları kapsayan kılavuz dokümandır. Afete müdahale çalışmalarının kamu yönetimi tarafından yeterli ve düzenli biçimde, vatandaşın her zaman ulaşabileceği şekilde paylaşılması; medya kuruluşlarının kamu yönetimi tarafından bilgilendirilmesinde yöntem ve mekanizmaların çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi.

Yorumlar
  • 0 Yorum