Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293419

  1. İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması
  2. Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması
  3. Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi

 Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler arasında sayılabilir?


I

I, II

II, III

I, III

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler arasında İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması; Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması; Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi sayılabilir. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum