Afet Yönetimi 1 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi plan hazırlama süreçlerinden biri değildir?


Analiz

Entegrasyon

Kapasite geliştirme

Müdahale

Organizasyon


2.Soru

Kendine yetebilme teşvikleri, Geçici barınma programlarında yer alan destek yöntemlerinden hangisi ile ilgilidir?


Malzeme desteği

Kalite denetimi desteği

Bilgilendirme-Danışmanlık desteği

İş gücü Desteği

Maddi destek


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımının sağladığı  faydalardan biri değildir?


İş sürekliliği

Kritik kaynak ve bilginin korunması

Afet sonrası masrafların azaltılması

Ekonomik destek sağlanması

Afet sonrası şok ve paniği engellemesi 


4.Soru

  1. İnsan hayatının kurtarılması ve korunması, tıbbi ve psikolojik ilk yardım sağlanması
  2. Tahliye, nakliye ve toplu acil beslenme ve barındırmanın sağlanması
  3. Kayıp aile bireylerinin bulunması, ailelerin birleştirilmesi

 Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Afete müdahale amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda öncelikli hedefler arasında sayılabilir?


I

I, II

II, III

I, III

I, II, III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerekli araç gereçlerin temini ve kontrolünün sağlanması, daha önceden hazırlanmış plan doğrultusunda müdahalenin gerçekleşmesi ve durumun raporlanması için alınması gereken eğitimdendir?


Temel Afet Bilinci

Hafif arama-kurtarma

Emniyet ve Tahliye

Yangın Söndürme

Afetle ilgili ilkyardım