Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293442

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede, uluslararası kabul görmüş insan odaklı yaklaşımın başlıca yönlerinden biri değildir?


Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, sosyal, kültürel, dini hassasiyetlere özellikle dikkat ve özen gösterilmelidir.

Afetin boyutuna bakılmaksızın insan onuruna ve haklarına her koşulda saygı gösterilmelidir.

Hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

Afetten etkilenen kişi ve grupların haklarını öğrenmesi ve itirazda bulunabilmesi sağlanmalıdır.

İnsan hayatı en önemli değerdir.


Yanıt Açıklaması:

Hesap verebilirliğin sağlanması, insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürürken uydukları etik ve yasal kurallardan biridir. Diğer şıklardaki insan odaklı yaklaşım yönlerine ek olarak; afet nedeniyle zorunlu yer değiştirme asgari düzeyde tutulmalıdır, yerel olanaklar harekete geçirilmelidir, afetzedelere psikososyal destek sağlanmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum