Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293472

Aşağıdakilerden hangisi, İyileştirme Çalışmaları ve Planlarının Prensipleri çerçevesinde, İdeal bir “İyileştirme Çalışması - Planı” adımları arasındadır?


Kurallar, mevzuat ve politikaları.

Daha çabuk “normale dönme” isteği.

Afet sonrası ortaya çıkan problemleri tanımlama ve anlama.

Siyasi irade.

Paydaş algısı.


Yanıt Açıklaması:

İdeal bir “İyileştirme Çalışması - Planı” aşağıdaki adımları içermelidir:
• Organize olmak
• Halkın katılımı
• Diğer teşkilatlar ve şubelerle koordineli çalışma
• Afet sonrası ortaya çıkan problemleri tanımlama ve anlama
• Problemleri irdeleme ve fırsatları tartışma
• Amaçları ve hedefleri belirleme
• Alternatif stratejiler geliştirme
• Eylem planı hazırlama
• Eylem planında görüş birliği arama
• Uygulama, gözden geçirme, revize etme

Yorumlar
  • 0 Yorum