Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1373905

Afet ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Afetin olayın kendisi değil, doğurduğu sonuç olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Tehlikeler oluştuğunda ortaya çıkacak olan bu olumsuz sonuçların/ etkilerin en az seviyede tutulabilmesi için bireyden topluma hazırlık gerekmektedir.

Herhangi bir afetten sonra kalıcı iskân ve normal yaşama geçiş ile ilgili uzun süreli çalışmaların yürütülmesi gerekir.

İyileştirme aşaması, genel olarak afetten etkilenen toplulukların yaralarının sarıldığı, topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresinin oluşturulması faaliyetlerini içerir.

Hazırlık aşamasında kalıcı iskan çalışmaları yürütülür.


Yanıt Açıklaması:

Herhangi bir afetten sonra kalıcı iskân ve normal yaşama geçiş ile ilgili uzun süreli çalışmaların yürütülmesi gerekir. Bu önlemler afet yönetiminin afet sonrası safhasını oluşturmakta ve iyileştirme aşamasında ele alınmaktadır. İyileştirme aşaması, genel olarak afetten etkilenen toplulukların yaralarının sarıldığı, topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresinin oluşturulması faaliyetlerini içerir. Afetten sonra temel hizmetlerin hızlı bir şekilde tekrar başlayabilmesi için iyi bir hazırlık sürecine ihtiyaç vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum