Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1133870

Kobe depremi sonrasında yeniden yapılanma süreci çerçevesinde vergi indirimi kararı aşağıdaki aşamalardan hangisinde alınmıştır?


Planlama süreci

Planın uygulanması

Depremden hemen sonraki dönem

Tüm yapım süreci

İnşa süreci


Yanıt Açıklaması:

Kobe kenti afet sonrası yeniden yapılanma sürecinin aşamaları sırasıyla aşağıda verilmiştir:
i. Depremden hemen sonraki dönem (ilk 3 ay);
• Hasar tespiti
• Yapılaşmaya ilişkin kısıtlamalar
• Plana göre yeniden yapılacak yapıların
saptanması, yenileme planları, imar revizyon projeleri,
ii. Planlama Süreci (1 yıl);
• İmar planlama konferansı
• Uzman görüşlerinin alınması
• Arazi kullanım kararlarının alınması
• Vergi indirimleri için kararlar
• Alternatif yerleşme alanları yaratılarak
güvenli ticaret alanlarının oluşturulması Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum