Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1158891

Aşağıdakilerden hangisi / hangileri TAMP'ın hedefleri arasındadır?

I-Hayat kurtarmak

II-Ekonomik destek vermek

III- Halk sağlığını korumak ve sürdürmek

IV- Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak


I

I-II

II-III-IV

I-III-IV

II-IV


Yanıt Açıklaması:

TAMP’ın hedefleri ise; • Hayat kurtarmak, • Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, • Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek, • Halk sağlığını korumak ve sürdürmek, • Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak, • Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, • İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak, • Kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır. Doğru cevap D.

Yorumlar
  • 0 Yorum