Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1171198

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetlerin arasında yer alır?

I- Koordinasyonun sağlayacağı fonların ortak kullanım çerçevesinde güvence altına alınması;

II-Karar verme süreçlerinin yerel düzeyde ve yerel katılımcılar da dahil edilerek gerçekleştirilmesi

III-Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı


I

I-II

II-

II-III

I-III


Yanıt Açıklaması:

Faaliyet için yeterli kurumsal bilgi ve tecrübe, eleman, donanım ve mali kaynağın varlığı; Koordinasyonun amacına ulaşabilmesi için, öncelikle, koordinasyon grubunda yer alacak birey, birim ve/veya kuruluşlarla ilgili olarak, açığa kavuşturulması gereken konular arasında yer alır. Doğru cevap B.

Yorumlar
  • 0 Yorum