Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1378504

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında 10 Ana Çözüm Ortağı (8 Bakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-AFAD, Kızılay) ve koordinasyonundan sorumlu oldukları ulusal düzeyde 28 Hizmet Grubu yer alır. TAMP çerçevesinde Ana Çözüm Ortaklarının görevleri şöyle belirlenmiştir: a) Ulusal düzeyde (taktik)  görevler, b) Yerel düzeyde (operasyonel) görevler. Aşağıdakilerden hangisi yerel düzeyde (operasyonel) görevler arasında yer alır?


Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak

Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak

Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek

Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek

İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek


Yanıt Açıklaması:

a) Ulusal düzeyde (taktik) görevler:Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek, •Hizmet grubu hazırlık  ve planlama çalışmalarını yönetmek, •Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak, •İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek, •Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak, •Afetlere hazırlık  protokollerini yapmak, •Finansal yönetim çalışmaları yapmak, •Personelin eğitilmesi ve sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek, operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, standart operasyon prosedürleri, kontrol listeleri, el kitapçıkları, kılavuzlar, formlar ve talimatlar hazırlamak, •Afet anında bakanlık ya da kurum merkezinde koordinasyonu sağlayacak koordinasyon ekiplerini belirlemek, •Afet anında kendi hizmet grubunda yer alan tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlardan afet bölgesine gidecek saha destek ekiplerini ve afet bölgesinde çalışma esaslarını belirlemektir. b) Yerel düzeyde (operasyonel) görevler: •Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek, •Afet anında operasyonda çalışacak personeli görevlendirmek, destek çözüm ortakları, diğer hizmet grupları, koordinasyon birimleri ile AADYM’ ler ile koordinasyon sağlamak, •Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum