Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1396699

TAMP çerçevesinde Ana Çözüm Ortaklarının görevleri belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal düzeyde (taktik) görevler arasında yer almaz?


Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek,

Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek,

Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek,

Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak,

İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek.


Yanıt Açıklaması:

Ulusal düzeyde (taktik) görevler:
• Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek,
• Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek,
• Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak,
• İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek,
• Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak,
• Afetlere hazırlık protokollerini yapmak,
• Finansal yönetim çalışmaları yapmak,
• Personelin eğitilmesi ve sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek, operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, standart operasyon prosedürleri, kontrol listeleri, el kitapçıkları, kılavuzlar, formlar ve talimatlar hazırlamak,
• Afet anında bakanlık ya da kurum merkezinde koordinasyonu sağlayacak koordinasyon ekiplerini belirlemek,
• Afet anında kendi hizmet grubunda yer alan tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlardan afet bölgesine gidecek saha destek ekiplerini ve afet bölgesinde çalışma esaslarını belirlemektir.

 

Doğru cevap A şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum