Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1398095

Afet bölgesinde, afete tepki gösterecek ilk grup aşağıdakilerden hangisidir?


Bölge halkı

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 

İşletmeler

Afet yönetiminden sorumlu kurum ve uzmanlar 

Acil durum müdahale görevlileri


Yanıt Açıklaması:

Afete hazırlık, sadece afet yönetiminden sorumlu kurum ve uzmanlar ile acil durum müdahale görevlilerinin bir çalışması değildir. Yerel gönüllüler, vatandaşlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve işletmeler, büyük acil durumlar ve afetler öncesi, sırasında ve sonrasında aktif ve önemli role sahiptirler. Afete tepki gösterecek ilk grup afet bölgesinde yaşayan halk olacaktır. Halk arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere kriz anında birçok görev ve sorumluluk üstlenecektir. Bu nedenle, daha önce belirtildiği gibi, topluma dayalı afete hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için toplumun her kesiminin hazırlık önlemleri, temel kurtarma
teknikleri ve ilk yardım konularında eğitilmesi gerekmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum