Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1399591

'Hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti' TAMP Planlama Sürecinin hangi aşamasında yapılmaktadır?


Organizasyon

Analiz

Kapasite geliştirme

Entegrasyon

Yenilenme


Yanıt Açıklaması:

Hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti: Afet ve acil durumlarda söz konusu hizmetin (örneğin defin hizmetleri) yapılabilmesi için afet bölgesine merkezden ve tüm illerden ulaştırılacak personel, araç, gereç, malzeme, alet, ekipmanın (örneğin; cenaze nakil aracı, tabut, ceset torbası vb.) belirlenmesi analiz sürecine ait eylemlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum