Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1183295

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan birimlerin tasarım ve fiziksel sorunları arasında yer almaktadır?


Yer seçimi ve yerleşim kararlarının bilimsel yaklaşım ürünü olmaması

Kiracı afetzedelerin durumundaki belirsizlik

Ulaşım, taşınma maliyetleri

Afetzedeleri etkin kılacak bir sistemin düşünülmemiş olması

Yerel beceri ve yapı ürünü dışlanmasından kaynaklanan kullanım maliyeti sorunları


Yanıt Açıklaması:

Birimlerin tasarım ve fiziksel sorunları;

  • Eski konut tiplerinin analiz edilmemiş olması,
  • Tasarım için kısıtlı zaman ayrılması ve tasarımsal sorunlar,
  • Yapım sistemi seçimi sorunu,
  • Uygulama ve işçilik sorunları ve
  • Yerel beceri ve yapı ürünü dışlanmasından kaynaklanan kullanım maliyeti sorunları şeklinde sıralanmaktadır. Doğru cevap E'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum