Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293409

Afete müdahalede temel kurumsal paydaşlar, kendine özgü rolleri, karşılıklı ilişki ve faaliyet bütünlüğü çerçevesinde, önceden belirlenmiş koordinasyon ve işleyiş ilkeleri temelinde hareket etmektedirler.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afete müdahalede kurumsal paydaşlardan biri değildir?


Afete maruz kalanların yakınları

Merkezi Yönetim

Yerel Yönetimler

Özel sektör kurum ve kuruluşları

Akademik kurum ve kuruluşlar


Yanıt Açıklaması:

Afete müdahalede temel kurumsal paydaşlar,
kendine özgü rolleri, karşılıklı ilişki ve faaliyet bütünlüğü
çerçevesinde, önceden belirlenmiş koordinasyon
ve işleyiş ilkeleri temelinde hareket etmektedirler.
Afete müdahalede kurumsal paydaşlar, esas
olarak:
• Merkezi Yönetim
• Yerel Yönetimler
• Özel sektör kurum ve kuruluşları
• Akademik kurum ve kuruluşlar
• Sivil toplum kuruluşları

• Ortak çalışmalar çerçevesinde uluslararası
kurumlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum